Zen Coaching Training

Den ettåriga deltidsutbildningen Zen Coaching Training ger en djup och livsförändrande resa. Den skapades av Kåre Landfald och har utbildat över 500 coacher i detta unika förhållningssätt i Sverige, Norge, Polen och Sydafrika sedan 2005. Utbildningen leds idag av huvudlärare Kåre Landfald samt Kavina Thorslund, Roger Marklund och Marta Obrycka och leder till certifiering som coach i det internationella Zen Coaching nätverket. Efter avslutad utbildning kommer du att kunna stödja andra till en djupgående transformation där de kan se klarare, hitta sina egna svar och agera mer kraftfullt i livet utifrån en coachingsprocess baserad på enkel närvaro.

Vem är utbildningen lämplig för?

Zen Coaching utbildningen är utformad för personer som arbetar med människor, som chefer, lärare, socialarbetare, coacher och rådgivare. Denna utbildning är lämplig för alla som vill stödja andra in i djupare kontakt med sig själva än vad som normalt görs inom management, coaching och rådgivning.

Det är också värdefullt för dig som är intresserad av att komma i kontakt med både dig själv och andra på ett djupare plan, och att leva ett liv i ökad tillfredsställelse. Under utbildningen kommer du att gå igenom en kraftfull process av ökad självinsikt, transformation och närvaro.

Inga speciella färdigheter behövs, även om tidigare erfarenhet av att arbeta med människor samt erfarenhet av meditation och personlig utveckling är en stor fördel.

Marta Lyson

”Kavina & Roger are the best examples of teamwork I’ve seen in my life so far.”

Marta Lyson
Marta Lyson
Coach Polen
Zen Ring

STRUKTUREN FÖR ZEN COACHING UTBILDNINGEN

Zen Coaching utbildningen är utformad för personer som arbetar med människor, som chefer, lärare, socialarbetare, coacher och rådgivare. Denna utbildning är lämplig för alla som vill stödja andra in i djupare kontakt med sig själva än vad som normalt görs inom management, coaching och rådgivning. Det är också öppen för alla, oavsett erfarenhet, som är intresserade av att komma i kontakt med både sig själva och andra på ett djupare plan, och att leva ett liv i ökad tillfredsställelse. Under utbildningen kommer du att gå igenom en kraftfull process av ökad självinsikt, transformation och närvaro.

Inga speciella färdigheter behövs, även om tidigare erfarenhet av att arbeta med människor samt erfarenhet av meditation och personlig utveckling är en stor fördel. Utbildningen ges på engelska, och på modulerna bor man på kursgårdarna Ängsbacka i Värmland och/eller Kärlingesund på västkusten.

Läs mer på www.zen-coaching.com som är Zen Coachings officiella huvudsida.

The Zen Way of Coaching är det grundläggande elementet och utgör grunden för Zen Coachingens tillvägagångsätt. Här utforskar vi enkelheten och kraften i att stanna upp och helt enkelt njuta av det här ögonblicket precis som det är. Vi övar oss i fördjupa vår uppmärksamhet för att förstå vår upplevelse fullt ut och låta livets naturliga intelligens leda oss i våra liv.

Denna modul kan du göra fristående utan att boka upp dig på hela utbildningen.

Denna modul har specifikt fokus på personlig transformation. Vi upptäcker de ”dolda rummen” inom oss själva som vi ofta är så rädda för. Att möta dem öppnar upp en väg till vår fulla potential som människor och gör att vi utvecklar en djupare tillgång till och förståelse för alla aspekter av oss själva. Här kan vi börja integrera och förkroppsliga alla aspekter av “Being”/Varande i vårt dagliga liv.

I denna modul går vi vidare in i hjärtats kvaliteter; djupt empatiskt lyssnande, autentisk kommunikation och kraftfulla frågor. Vi utforskar principer utifrån Nonviolent communication (ärlig, kontaktskapande och empatisk kommunikation). Vi undersöker konsten att leva i autentiska relationer i alla delar av livet – familj, intimitet, vänskap, arbete och sociala situationer.

I den sista modulen utforskar vi handling och manifestation från “Being”. Med andra ord, lever enligt vårt hjärta och vår fulla potential i vardagen, som fullt förkroppsligade människor. Vi utforskar också coachingprocessen mer i detalj; coaching-förhållandet och coaching-etiken. Denna modul innehåller också en transformativ workshop om vår relation till pengar, samt en utforskning av de grundläggande principerna för att lyckas som professionell coach.

Anmälan och mer information