Handledning

Identifiera dina ”blinda fläckar”

Att arbeta med människor i utvecklande samtal kan vara oerhört givande, meningsfullt och lärorikt. Ibland kan det också vara väldigt utmanande, t ex då våra klienter går igenom teman och situationer vi själva aldrig stött på och vi känner oss osäkra och hjälplösa. Alternativt att vårt möte med vår klient av olika anledningar väcker oupplösta teman i våra egna liv. För att vara en kraftfull coach behöver vi själva vara uppmärksamma på våra egna mönster, vad vi sänder ut till våra klienter och när vi ”triggar” på något våra klienter gör eller säger.

Även som erfaren coach hamnar man ibland i en ”fälla” eller uvecklar en blind fläck. Det kan vara något man har särskilt svårt för och därför hittar genvägar kring. Det kan i värsta fall äventyra hela coachingprocessen.

Exempel på fällor kan vara:

  • Ansvarsfällan (Coachen tar för mycket ansvar)
  • Otålighetsfällan (Coachen går för fort fram)
  • Popularitetsfällan (Coachen vågar inte utmana/vara ärlig)
  • Tillitsfällan (Coachen har tappat tron på klienten, verktygen eller sig själv)

För att hitta och komma åt dessa fällor behöver man oftast hjälp utifrån. Genom handledning kan vi som erfarna coacher hjälpa dig att identifiera och lösa upp där du fastnar i ditt klientarbete. Det kan också vara att du ser dina triggers men behöver hjälp med att komma ur dem. Detta arbete är meningsfullt av flera anledningar, dels ger det dig möjlighet att vara ett ännu bättre stöd till dina klienter i det de söker din hjälp för. Dels ger det dig en möjlighet att komma igenom där du själv sitter fast, vilket kan vara en reflektion av ett större tema du finner utmanande i ditt eget liv.

Andra anledningar till att söka sig till handledning är en lust att lära mer och få mer förståelse kring coachingprocessen.

Handledning utifrån Zen Coachingens perspektiv

Vi erbjuder handledning både till coacher utbildade i Zen Coaching och andra som erbjuder samtal och coaching av olika slag. Vår speciella nisch är coaching med närvaro; att stanna upp och uppleva allt som är närvarande här och nu i medvetenheten om att allt läkande sker i nuet, inte i historien OM nuet. Att undersöka situationen med din klient, se vilka tankar och föreställningar om dig och din klient som dyker upp, utforska dina egna känslor kring situationer, vad du kanske håller tillbaka och vad du själv längtar efter att komma ut med i mötet med dina klienter. Detta är ett samtal som först och främst handlar om DIG, eftersom det är DU som är verktyget. Vi kommer förstås också se på situationen i sin helhet och vad som kan stödja dig att ta med till din klient. Samtalet sker i konfidentialitet utan att benämna några namn för att skydda integriteten hos dina klienter.

David Tham

”Du skapar ett väldigt tryggt utrymme där allt får finnas. Detta ger mig möjlighet att lära känna delar av mig själv som förut kan ha varit dolda och därigenom få tillgång till den vishet som finns inom mig.”

David Tham
Leg psykolog

Våra handledningstjänster är: