Zen Coaching in Business

Vi har jobbat med medvetenhet och professionella samtal i över 20 år. Vi vet att ibland behövs det yttre hjälp för att se sig själv mer tydligt och kunna ta de nya stegen som man vill ta. Det gäller både hos oss som individer och i de grupper vi befinner oss i.

Vad vill DU utveckla i ditt företag?

  • Öka medvetenheten i organisation och individ

  • Förbättrade samarbeten

  • Frigöra resurser och lägga tid på rätt sak

  • Bli bättre på kommunikation för ökat flöde och minskade konflikter

  • Upptäck sätt att hitta inre lugn, vakenhet och avslappning

  • Kom i kontakt med mer intuition, inspiration, kreativitet och arbetsglädje

Kurser på företag

Vi erbjuder ett urval av kurser som syftar till att öka produktivitet, motivation och arbetsglädje hos dina medarbetare.

Företagscoaching

Vi erbjuder personligt stöd till en eller flera av medarbetarna på företaget med fokus på olika arbetsrelaterade teman.

Zen Ring

Coaching kan erbjuda ledare och personal: