Kurser för företag

Vi erbjuder ett urval av kurser och seminarier till arbetsgrupper där vi lär ut attityder och tekniker som stödjer närvaro, kraft, kreativitet, meningsfullhet och empatisk kommunikation på arbetsplatsen.

Upplägg

Våra tjänster baseras på tre aspekter; medarbetarskap, kommunikation och ledarskap.

Nedan presenteras våra olika kurser med olika teman som erbjuds i seminarieform på minst tre timmar.

Vi kan arbeta med samma tema hos er under en längre tid för en mer långsiktig förändring alternativt blanda flera teman för en bredare profil, beroende på era önskemål. Vi skräddarsyr alltid aktiviteterna i samråd med er och utifrån ert företags specifika behov.

Våra kurser innehåller både en teoretisk översikt med en föreläsning och introduktion till temat samt upplevelsebaserade övningar i par eller mindre grupper, gruppsamtal samt reflektioner kring hur insikterna kan integreras i vardagen på arbetsplatsen.

Zen Ring

Kurser

Kurs på 2 heldagar med fokus på att vakna upp till livet och nuet eftersom medveten närvaro är basen i allt förändringsarbete. Du får också lära dig grunderna i det coachande förhållningssättet, aktivt lyssnande och hur du kan vara ett genuint och empatiskt stöd för andra.

2-dagars kurs med fokus på att identifiera icke-fungerande mönster i teamet med avsikt att frigöra resurser, kreativitet och inspiration.

2-dagars kurs med fokus på kommunikation och ledarskap. Att lättare förstå andra människor och deras drivkrafter och bli en tydligare och mer empatisk ledare. Samt att lära sig att leda sig själv genom livets olika utmanande situationer.

En fördjupande kurs på 6-10 veckor där ni genom egen upplevelse får ta del av de evidensbaserade effekterna av Mindfulness till såväl individer som team på företaget. Vi ses antingen på plats eller online i grupp en gång i veckan. Teori varvas med praktiska övningar. Läs mer.

Seminarier

Upplevelsebaserat seminarie på 2-3 tim med temat medkänsla och empati och hur vi med rätt verktyg kan skapa ett fungerande arbetsklimat där kreativitet och inspiration flödar.

Upplevelsebaserat seminarie på 2-3 tim med fokus på balansen mellan stress och återhämtning och att leva livet i vakenhet och närvaro.

Proaktivt seminarie på temat konflikter och konfliktlösning utifrån icke-våldskommunikationsmodellen etc. Alternativt direkt handledning vid aktiva konflikter på arbetsplatsen.