Individuella Zen Coaching Sessioner

Hur är ditt liv idag?
Hur vill du ha det?
Vad längtar du efter?
Har du kommit till en punkt i livet när du söker förändring?
Vet du inte hur du ska komma vidare på egen hand?

Då har du kommit helt rätt.
Vi är coacher som brinner för att stödja våra kunder att växa, utvecklas och nå sin potential. Vår startplats är den inre upplevelsen, dvs närvaron i nuet, kontakten med behov, längtan och känslor och med den inre utvecklingen som människa. Utifrån det tittar vi på vad du längtar efter i livet, vad du vill skapa och vilka mål du vill arbeta mot.

Olika områden vi arbetar med:

 • Hälsosamma och tillfredsställande relationer
 • Hur du kan vara en ledare i ditt liv, i relation till dig själv och andra
 • Personlig utveckling och att möta dig själv på djupet
 • Träningsrelaterade mål
 • Arbete, karriär och skola
 • Stresshantering och förebyggande av stress
 • Möta förändringar i livet på ett kraftfullt och kärleksfullt sätt
 • Att hantera livskriser

Gratis 30 minuters konversation

Innan du börjar med coaching hos oss har vi ett 30 minuters samtal som är helt gratis och förutsättningslöst. Under samtalet får du berätta vad du vill med coachingen samtidigt som vi berättar mer om processen, hur vi jobbar, hur många samtal som vi kanske ska starta med och all all annan information som du behöver innan vi sätter igång. Klicka på knappen nedan och boka ditt samtal nu!

Vad är coaching?

Idag är coaching ett brett ord som används till många olika situationer och sammanhang. Generellt kan man säga att coaching handlar om att hjälpa individer att lösa sina egna problem för att uppnå de inre och yttre förändringar och mål som de önskar. Som metod kan coaching användas överallt; i privatliv, företag, idrott etc. Som lyhörd coach vet vi att individen alltid har svaren på sina egna problem inom sig själva, och att ibland kan det behövas hjälp att hitta dem.

Coachingsamarbetet

Att gå till en coach är att starta ett samarbete med en annan person där DU är i fokus. Samtalet sker på dina villkor och coachen finns enbart där för dig och ditt växande. Det kan vara enormt stöttande att ha en person med på ditt eget ”team” genom diverse olika faser i livet, och att arbeta engagerat tillsammans skapar sann transformation.

Zen Ring

Några exempel på hur coaching kan hjälpa just dig:

 • Tydliggörande av och agerande mot önskvärda mål

 • Medvetandegörande och hanterande av tankar, känslor och behov på ett tillfredsställande sätt

 • Ökad självacceptans, självtillit och självinsikt

 • Ökad tillgång till kraft, inre motivation och den egna potentialen

 • Ökad känsla av engagemang och arbetsglädje

 • Bättre förmåga att hantera utmanande situationer och konflikter

 • Ökad upplevelse av närvaro i livet

 • Mer flödande och effektiva relationer och samarbeten

”Coaching har utvecklat min förmåga att välja vad jag vill även i riktigt svåra lägen.”

Malin Edlund
Malin Edlund
Lärare

Alternativ för individuell Coaching