Coaching för företag

Vi coachar personal på företag för att stärka organisationen och dess ledarskap, mål och värderingar. Vad skulle kunna hända om ditt företags medarbetare använde sin fulla potential?

Vad vi erbjuder:

Vi erbjuder coaching för chefer, ledare, team och medarbetare. Coachingprocessen skräddarsys efter er verksamhets utmaningar, mål och vision. I samtal med er klargör vi först ert nuläge och önskade läge och stödjer er sedan att frigöra potentialen hos era ledare och medarbetare så att ni kan nå dit ni vill. Implementering av företagsvärderingar, ökad motivation, empatiskt ledarskap och tydligare kommunikation är några positiva effekter din verksamhet kan uppnå med företagscoaching. Läs mer om vad coaching är här.

Företagscoaching kan leda till:

  • Motiverade medarbetare i kontakt med sin egen inre drivkraft

  • Ökad inre tillfredsställelse och mer harmonisk arbetsplats

  • Öppna och mer sammanhållna team

  • Levda och aktualiserade företagsvärderingar

  • Coachande ledarskap

  • Mindre sjukfrånvaro och ökad arbetshälsa

  • Starkare och mer samarbetsvänlig företagskultur

Vill du prata vidare om hur vi kan stödja dig att stärka din verksamhet?

Gustav Elmberger

”Jag upplever att jag vågar mer kring försäljning och att stå framför människor.”

Gustav-Elmberger
Gustav Elmberger
VD Co-cration Lab AB

Upplägg

Vi erbjuder individuella coachingsamtal à 45-60 min per telefon, online och/eller ansikte mot ansikte. Vi arbetar med ett minimum av 3 sessioner per person för att insatsen ska få effekt.