”Coaching har utvecklat min förmåga att välja vad jag vill även i riktigt svåra lägen.”