”Full närvaro, stor trygghet, varm humor och varsamma knuffar åt det håll jag innerst inne vill (men inte trott att jag riktigt vågat). Tack för allt detta.”