Kurser för företag

Vi erbjuder ett urval av kurser och seminarier till arbetsgrupper där vi lär ut attityder och tekniker som stödjer närvaro, kraft, kreativitet, meningsfullhet och empatisk kommunikation på arbetsplatsen.

Upplägg

Våra tjänster baseras på tre aspekter; medarbetarskap, kommunikation och ledarskap.

Nedan presenteras våra olika kurser med olika teman som erbjuds i seminarieform på minst tre timmar.

Vi kan arbeta med samma tema hos er under en längre tid för en mer långsiktig förändring alternativt blanda flera teman för en bredare profil, beroende på era önskemål. Vi skräddarsyr alltid aktiviteterna i samråd med er och utifrån ert företags specifika behov.

Våra kurser innehåller både en teoretisk översikt med en föreläsning och introduktion till temat samt upplevelsebaserade övningar i par eller mindre grupper, gruppsamtal samt reflektioner kring hur insikterna kan integreras i vardagen på arbetsplatsen.

Zen Ring

Kurser

Kurs om 2 heldagar med fokus på medveten närvaro som är grunden i allt förändringsarbete, samt:

 • Lyssnings skills
 • Behovsmedvetenhet
 • Smak av essens

2-dagars kurs med fokus på att se och förändra mönster hos individen och i teamet med avsikten att hitta sitt inre ledarskap.

 • Inre kritikern – måsten/borden vs att ta ansvar/val. Ta tillbaka min kraft.
 • Inflytelsecirkeln – vad kan jag påverka vs vad ska jag släppa taget om? Sluta klaga!
 • Shadow sides/Hål förståelse av teori of the hole
 • Dramatriangeln + co-empowering triangeln
 • Stödja resurser och humor

2-dagars kurs med fokus på “living it”, att kunna hantera livet, sig själv och andra på ett empatiskt och kraftfullt sätt. Action,

 • NVC – empatisk kommunikation inkl allt

Seminarier

Seminarie på 2-3 tim med fokus på

 • Lyssnings skills
 • Behovsmedvetenhet
 • Smak av essens

Seminarie på 2-3 tim med fokus på att stödja medveten närvaro, avslappning och återhämtning på arbetsplatsen.

 • Inre kritikern – måsten/borden vs att ta ansvar/val. Ta tillbaka min kraft.
 • Inflytelsecirkeln – vad kan jag påverka vs vad ska jag släppa taget om? Sluta klaga!
 • Shadow sides/Hål förståelse av teori of the hole
 • Dramatriangeln + co-empowering triangeln
 • Stödja resurser och humor

Seminarie och/eller handledning kring konflikter på arbetsplatsen.

 • NVC – empatisk kommunikation inkl allt
 • etc