Coaching för två

När man lever i ett intimt parförhållande är det inte helt ovanligt att det dyker upp saker som är utmanande att hantera. Att bli “triggad” av sin partner är inget konstigt då det oftast är det förhållandet i våra vuxna liv som mest påminner om våra ursprungsrelationer med vår ursprungsfamilj. Sår som kanske varit begravda under fungerande livsstrategier kan dyka upp i våra mest intima relationer och slängas i ansiktet på både oss själva och på våra partners utan att vi alltid förstår vad det egentligen är som händer. Om vi inte hanterar detta på ett konstruktivt sätt kan det på sikt bli till ett berg av oförlösta känslor, undertryckta behov och bedömande tankar om den andre som står i vägen för kärleken som finns bakom allt detta och som är anledningen till att vi ändå har valt den andra som vår partner.

 

Hur går det till?

I en coaching för två möts vi med båda parter samtidigt, och utforskar bådas behov, känslor och längtan i förhållandet. När båda parter får hjälp att bli hörda, sedda och få uttrycka både den smärta som kan finnas i denna situation och den längtan som vill bli uppfylld i relationen, kan vi skapa en plattform av lugn, vänskap, acceptans och empati för både oss själva och vår partner. Från denna plattform kan vi mötas i en djupare förståelse för vilka vi är och vad vi behöver för att må bra i relationen och i våra egna liv. På så sätt blir relationen en arena för djupare kontakt med både oss själva och varandra, samt en personlig resa för att leva ännu mer vaket, närvarande och kraftfullt i våra liv.

Sessionerna baseras huvudsakligen på Zen Coaching som samtalsmetod, vilket är en accepterande, empatisk och nyfiken coachingstil där längtan och behov står i förgrunden, samt vetskapen om att vi alla redan bär fröet till det vi längtar efter inom oss själva. Zen Coaching stöttar till att upptäcka det fröet och att börja leva mer i enlighet med sin egen sanna natur.

Zen Ring