“Du skapar ett väldigt tryggt utrymme där allt får finnas. Detta ger mig möjlighet att lära känna delar av mig själv som förut kan ha varit dolda och därigenom få tillgång till den vishet som finns inom mig.”