Zen Coaching

Zen means consciousness, presence, openness to the present moment. An awake, non-judgemental and relaxed way of being.

Coaching can be described as a transformative and life affirmative conversation process, resting on the foundation that the answers to a person’s challenges in life dwell within the client. The job for the coach is to support the client to find these answers through powerful questions and deep listening.

Zen Coaching is a powerful and unique way of coaching as well as an approach to life that supports deep inner journeys towards a more truthful way of living. With this connection to our inner truth, we find that our motivation and direction in life are enhanced and we can create more of what we truly long for in our professional as well as private lives.

Purpose

Essentially, coaching is a way to promote a client’s consciousness, motivation and responsibility. The coach always begins with the client’s own resources, his or her knowledge, experience, values etc. From here on, the coach uses different skills, techniques and methods to enlighten and activate the resources of the client, as well as shedding light on the problems and obstacles that the client might not even be aware of. When the option occurs to look at the situation from an angle of light and clarity, the client is supported to find answers within his or her own being.

Method

The focus in Zen Coaching is on the inner experience. We have a different approach to solving problems. Our focus is not to find the solution from point A to point B, even though that might be tempting at first. If the solution existed on the same place as the problem, there would not be a problem anymore. Therefore, we need to find a different way of finding the solution, and in Zen Coaching, that goes through the present moment. We invite the client to move through the layers of experience; the thoughts, feelings, needs and longings as well as touching the essential nature of who they truly are. Through this journey, the answer that will come has a depth and connection to the truth inside, which makes the follow-through into manifestation and action so much more joyful and easy.

trees

The five main principles in Zen Coaching

1. Stöd till inre kontakt

Ett grundläggande behov hos människan är att vara i kontakt med sig själv, höra hemma i sig själv och vara den hon är. Upplevda problem uppstår ofta genom bristande inre kontakt men upplöses när kontakten återupprättas. Detta sker när vi kan välkomna våra erfarenheter, hurdana de än är. När kontakten inåt finns, kan handlingar och visioner börja realiseras.

2. Hjälp genom “icke-hjälpande”

Zen Coaching handlar inte om att lösa, guida eller hjälpa klienten, utan att erbjuda stöd genom en välkomnande och tillåtande atmosfär. I denna trygga miljö kan klienten se och acceptera sig själv som hon är just nu. Coachen följer klienten och erbjuder närvaro och stöd till hennes utforskande.

1. Lyssnande utifrån acceptans

Coachen erbjuder ett lyssnande som präglas av öppenhet och acceptans. De medel som används är framför allt tystnad, öppna frågor och verbal återspegling. Genom detta öppna och vilsamma lyssnande kan klientens livsprocess få utrymme att utvecklas i sin egen takt och utifrån sin egen inre visdom.

4. Empatisk kontakt

En av de främsta uppgifterna för coachen är att förbli i empatisk kontakt, närvarande i det som är levande hos klienten (och i sig själv), utan att klamra sig fast vid idéer, färdiga föreställningar eller mål. Den viktigaste frågan för coachen är: ”Vad händer nu?”

5. Flexibilitet och kreativa metoder

Utifrån en hållning av medveten närvaro, empati och nyfikenhet arbetar coachen genom att följa sin intuition och utifrån den fritt och kreativt föreslå olika tekniker eller metoder.

Fritt översatt från ”The five main principles of Zen Coaching”, ©Kåre Landfald.