Presently there are no mindfulness trainings available in English.

Mindfulness är en vetenskapligt beprövad metod som använts inom sjukvården, skolan, på företag och för privatpersoner sedan 1979, för att minska stress och få tillgång till en högre grad av välmående.

Mindfulness är till största delen ett förhållningssätt till livet. Att vara, som det på svenska heter, medvetet närvarande, är något som kan praktiseras dygnet runt. På en mindfulnesskurs övar vi upp vår naturliga förmåga att lägga märke till nuet (upplevelserna i kroppen, andningen, våra tankar, känslor och automatiska beteenden) i både vila och rörelse, på ett icke-dömande och tillåtande sätt.

På vilket sätt kan Mindfulness stödja?

I många människors liv idag är det mycket stress, press, prestation och krav. Ett enormt livspussel och informationsflöde som ska hanteras, planeras för, åtgärdas och redas ut innan vi anser att vi kan njuta av våra liv. Våra dagar fylls med görande och listor som ska prickas av och många av oss lever idag med en daglig stress som tär på våra kroppar och gör att vi har svårt komma i kontakt med vår sanna livsglädje.

I mindfulness erbjuds motsatsen. Med tekniker av att stanna upp, fokusera på andningen och kroppen och hitta till medveten närvaro kan vi se igenom våra automatiska beteenden, vila i stunden och kunna göra nya, mer förankrade val i våra liv. Vi kan få tillgång till avslappning, livsglädje och den upplevda vetskapen av att ha ett val.

När vi är mer förankrade i oss själva, i avslappning och närvaro kan vi också få bättre koncentration, bli mer effektiva på det vi väljer att göra och bli mer empatiska både mot oss själva och mot andra. Det finns idag många vetenskapliga studier som visar att mindfulness är hjälpsamt vid kronisk smärta, depressioner, vissa typer av sjukdomar (psoriasis bl.a.) samt att det höjer immunförsvaret.

Mindfulness har blivit mer och mer populärt ju mer man har sett konkreta resultat och många företag väljer mindfulness på arbetsplatsen för att få medarbetarna att stressa ner, hitta och eliminera stressfaktorer i sitt liv samt bli mer effektiva, kreativa och fokuserade.

Var kan jag hitta kurser? 

Vi erbjuder löpande Mindfulnesskurser till privatpersoner, både online och med fysiska träffar. Nedan lägger vi ut kommande mindfulnesskurser som erbjuds via Mindfulnessgruppen i Stockholm.

Typ av kurs: 10-veckors onlinekurs med Kavina Thorslund

Introtillfälle: 26 aug 2019
Startdatum: 2 sept 2019, måndagar

Mindfulness på ditt företag? 

Vi erbjuder seminarier och kurser för företag inom Mindfulness och stresshantering. Läs mer här och hör av er till oss för vidare samtal.