”Att uppnå insikten om kärlekens lagar är vishet. Att följa dom med kärlek är ödmjukhet”