Handledning

Att arbeta med människor i utvecklande samtal är förhoppningsvis för de flesta oerhört givande, meningsfullt och lärorikt. Ibland kan det också vara väldigt utmanande, då samtalen kan väcka saker till liv i oss själva som vi behöver se närmre på och lösa upp för att kunna vara ett kraftfullt stöd till våra klienter. 

Vi erbjuder handledning till coacher och andra som erbjuder samtal och coaching av olika slag. Vår speciella nisch är coaching med närvaro; att stanna upp och uppleva allt som är närvarande här och nu. Att undersöka och vara med de känslor som finns kring temat, se vilka tankar och föreställningar om dig och din klient som kan dyka upp, utforska vilka otillfredsställda behov som finns och vad du längtar efter i situationen. Detta är ett samtal som först och främst handlar om dig, eftersom det är du som är verktyget. Vi kommer förstås också se på situationen i sin helhet och vad som kan vara hjälpsamt för dig och din klient. Allt sker i konfidentialitet utan att benämna några namn för att skydda integriteten hos dina klienter.

Våra handledningstjänster är:

- Individuella samtal
enstaka sessioner vid behov eller återkommande regelbundna sessioner för sammanhållenhet.

- Helgkurser med min. 6 personer
under en helgkurs får vi möjlighet att gå djupare tillsammans, ta upp olika teman samt lära av varandra.

Kontakta oss för mer information eller bokning.

 

  Vi erbjuder


  Boka tid

  • Vill du boka tid för någon av våra tjänster?
  • Vill du ha mer information?
  • Carl Sjöström: 070 - 744 33 39
  • Roger Marklund 070 - 646 26 08
  • Kavina Thorslund 0707 - 22 39 50

  Fyra hörnstenar

  • Agendan kommer från dig
  • Tillit till din förmåga och din kreativitet
  • Coachen följer dig på din väg
  • Närvaro i rummet och i stund


© Copyright 2010 ZenCoaching.nu | Kontakt: info@zencoaching.nu| Sitemap
mod by:Kreativ Bureau | Baserad på CSS 2.0 & XHTML | Webbläsare Firefox
Optimerad för upplösning 1024x768 och webbläsare Internet Explorer 7 & 8 och Firefox.