Vad är sant?

ManVi förlitar oss helt på vad som händer just nu därför att det som är sant i ett ögonblick genast ersätts av vad som är sant i nästa. Därför utgår vi inte heller från någon förenklad teorimodell eller ett fast koncept. Vi ser oss först och främst som människor, som belyser verkligheten och det är verkligheten, inte tolkningen av den, som ger kraft och frihet. Ibland är verkligheten kärv, ibland är den vacker.

Somliga tror att vi inte kan hantera verkligheten så som den är utan att vi behöver skyddas från den eller att vi bara kan ta in en liten del av den i taget. Vi har tilltro till verkligheten och tilltro till att förändring, utveckling och beslutsfattande sker i en naturlig takt för dig. Där du tar dina egna beslut grundade på verkligheten.

En tydlig och medveten kommunikation mellan människor skapar förutsättningar för utveckling och kreativitet, på det individuella planet såväl som i relationer och sociala system. Zencoaching ger dig ökad självkännedom och medvetenhet om hur relationer och sociala sammanhang påverkar dig och påverkas av dig. Du blir medveten om hur du kommunicerar med dig själv och din omgivning.

Ibland behöver vi samtala på djupet med en annan människa för att bli tydliga för oss själva. Vi behöver de rätta frågorna för att sätta ord på vår inre upplevelse, vår längtan och vart vi är på väg.

Livet är en naturlig och kontinuerlig utvecklingsprocess. Oro, sorg, frustration, depression, vilsenhet, trassliga relationer och otrivsel på arbete är i bland en del av livet. Att på ett medvetet sätt förhålla sig till livets förändringar leder till en ökad känsla av frihet då du kan förstå gamla - och välja nya förhållningssätt. I zencoching får du stöd i din egen utvecklingsprocess, får sätta ord på din inre verklighet och hitta dina egna vägar och svar. Samtalet blir ett samarbete där du har all kunskap om dig och ditt liv, och där vi som coacher bidrar med frågor som underlättar för dig att sätta ord på för vad som är sant för dig. Samtalens syfte är att starta en förändringsprocess som leder till konkreta förändringar i ditt liv.

 

 

 

  Vi erbjuder


  Boka tid

  • Vill du boka tid för någon av våra tjänster?
  • Vill du ha mer information?
  • Carl Sjöström: 070 - 744 33 39
  • Roger Marklund 070 - 646 26 08
  • Kavina Thorslund 0707 - 22 39 50

  Fyra hörnstenar

  • Agendan kommer från dig
  • Tillit till din förmåga och din kreativitet
  • Coachen följer dig på din väg
  • Närvaro i rummet och i stund


© Copyright 2010 ZenCoaching.nu | Kontakt: info@zencoaching.nu| Sitemap
mod by:Kreativ Bureau | Baserad på CSS 2.0 & XHTML | Webbläsare Firefox
Optimerad för upplösning 1024x768 och webbläsare Internet Explorer 7 & 8 och Firefox.