Inspirationskällor

Non violent communication

”I varje ögonblick som vi deltar i ett samtal kan vi välja att bidra till att den vi talar med känner sig mottagen och accepterad”, säger psykologen Marshall B. Rosenberg, som utifrån detta utvecklat en kommunikationsmodell som han kallar “Non Violent Communication”.

Marshall B Rosenbergs seminarier i Non Violent Communication har med åren blivit alltmer efterfrågade i näringslivet, sociala sektorn och inom politiken i USA och nu ökar intresset även i Europa. Sin modell har han utvecklat under ca 30 års arbete med konflikthantering bland t ex fångar, socialt utslagna och den svarta befolkningen i USAs slum. Och principerna för framgångsrik kommunikation mellan människor är desamma i vilket sammanhang vi än befinner oss i. Modellen kallas också “Giraffspråket”. Zencoaching har hämtat inspiration från dessa principer;

Människan har tre zoner, nämligen:

Inre zonen: Känslor och kroppsförnimmelser

Mellanzonen: Tankar

Yttre zonen: Våra fem sinnen

Oftast är människor i mellanzonen med sina tankar. En viktig övning för att kunna vara i nuet, är att träna sig i att vara i de andra zonerna. I zencoaching försöker vi göra det tydligt i vilken zon vi befinner oss samt hur man mentalt kan förflytta sig mellan de olika zonerna. På det sättet blir det  klart att vi består av mer än våra värderingar och vi erhåller en tydligare och rakare kommunikation.

Att må dåligt är en bra början

"Att må dåligt är en bra början" är titeln på en bok av grundaren av kursgården mullingstorp och processen "möt dig själv" Bengt stern. För mig (Roger) var denna process livsavgörande och en vändning i mitt liv. Jag fick en förståelse för mig själv på ett djupare plan. Det innebar att jag efter det har  en ödmjukhet och ett mycket kärleksfullare sätt att se på mig själv och andra, med andra ord jag är mer ödmjuk och tacksam. 

Counselling from the heart av Rahasya

Ett utdrag ur boken "Avalanches and Awakening, Free your Pain into Love"

The heart is one of the easiest doors to access being. Each day in all my trainings and retreats begins with a guided heart meditation. The meditation is spoken spontaneously, yet the main content stays the same. It helps to move beyond the busy minds into emptiness and silence. In order for healing and transformation to happen, we need to be able to meet the other on a deeper level than the content of mind. And to really meet on a deep level, we first need to go deep within ourselves and find emptiness and silence here. We then fall into synchronicity with the emptiness and silence of the other. Synchronicity happens when the "emptinesses" of two or more people become one. A resonance begins to happen on the level of being.

Mediabevakning av zencoaching

Värsta känslan var inte så farlig - intervju med Inger Edelfeldt i Svenska Dagbladet

Den litterära kameleonten har blivit zen-coach - intervju med Inger Edelfeldt i Dagens Nyheter

När öst möter väst finns bara nu - intervju med grundaren av zencoaching Kåre Landfald i tidningen Leva

 
 

  Vi erbjuder


  Boka tid

  • Vill du boka tid för någon av våra tjänster?
  • Vill du ha mer information?
  • Carl Sjöström: 070 - 744 33 39
  • Roger Marklund 070 - 646 26 08
  • Kavina Thorslund 0707 - 22 39 50

  Fyra hörnstenar

  • Agendan kommer från dig
  • Tillit till din förmåga och din kreativitet
  • Coachen följer dig på din väg
  • Närvaro i rummet och i stund


© Copyright 2010 ZenCoaching.nu | Kontakt: info@zencoaching.nu| Sitemap
mod by:Kreativ Bureau | Baserad på CSS 2.0 & XHTML | Webbläsare Firefox
Optimerad för upplösning 1024x768 och webbläsare Internet Explorer 7 & 8 och Firefox.