5 huvudprinciper

Att leva i medveten närvaro, i kontakt med våra behov och drivkrafter

Vår coaching är en lyssningsprocess och ett förhållningssätt till livet som baserar sig på följande tankar och principer:

1)     Stöd till inre kontakt

Ett grundläggande behov hos människan är att vara i kontakt med sig själv, höra hemma i sig själv och vara den hon är. Upplevda problem uppstår ofta genom bristande inre kontakt men upplöses när kontakten återupprättas. Detta sker när vi kan välkomna våra erfarenheter, hurdana de än är. När kontakten inåt finns, kan handlingar och visioner börja realiseras.

2)     Hjälp genom "icke-hjälpande"

Coaching handlar inte om att lösa, guida eller hjälpa klienten, utan att erbjuda stöd genom en välkomnande och tillåtande atmosfär. I denna trygga miljö kan klienten se och acceptera sig själv som hon är just nu. Coachen följer klienten och erbjuder närvaro och stöd till hennes utforskande.

3)    Lyssnande utifrån acceptans

Coachen erbjuder ett lyssnande som präglas av öppenhet och acceptans. De medel som används är framför allt tystnad, öppna frågor och verbal återspegling. Genom detta öppna och vilsamma lyssnande kan klientens livsprocess få utrymme att utvecklas i sin egen takt och utifrån sin egen inre visdom.

4)     Empatisk kontakt

En av de främsta uppgifterna för coachen är att förbli i empatisk kontakt, närvarande i det som är levande hos klienten (och i sig själv), utan att klamra sig fast vid idéer, färdiga föreställningar eller mål. Den viktigaste frågan för coachen är: "Vad händer nu?"

5)     Flexibilitet och kreativa metoder

Utifrån en hållning av medveten närvaro, empati och nyfikenhet arbetar coachen genom att följa sin intuition och utifrån den fritt och kreativt föreslå olika tekniker eller metoder.

 

  Vi erbjuder


  Boka tid

  • Vill du boka tid för någon av våra tjänster?
  • Vill du ha mer information?
  • Carl Sjöström: 070 - 744 33 39
  • Roger Marklund 070 - 646 26 08
  • Kavina Thorslund 0707 - 22 39 50

  Fyra hörnstenar

  • Agendan kommer från dig
  • Tillit till din förmåga och din kreativitet
  • Coachen följer dig på din väg
  • Närvaro i rummet och i stund


© Copyright 2010 ZenCoaching.nu | Kontakt: info@zencoaching.nu| Sitemap
mod by:Kreativ Bureau | Baserad på CSS 2.0 & XHTML | Webbläsare Firefox
Optimerad för upplösning 1024x768 och webbläsare Internet Explorer 7 & 8 och Firefox.