Om Zencoaching

StenarVad är zencoaching?

Zencoaching är att använda min erfarenhet att supporta dig att hitta din egen väg. Detta gör vi genom att ställa frågor och lyssna noga.

Vad är coaching?

Coaching är sprunget ur idrotten och därmed är den inriktad på prestation. Att göra bättre resultat. Och vad som är ett bättre resultat är det upp till klienten, inte coachen, att bestämma. Allt coachande arbete utgår från klienten, vilket ställer en hel del krav på coachen, mer om det lite längre ner.

Coaching är ett förhållningssätt och en utvecklingsstrategi baserad på ett personligt ansvar för den egna framgången. Kärnan i coaching är att stötta en person att förändras på det sätt han vill och hjälpa honom att gå i den riktning han vill. Coaching bygger medvetande, förstärker val och leder till förändring. Det frigör en persons potential för att maximera hans prestationsförmåga. Coaching hjälper personer att lära snarare än lära ut till dem. Förmågan att vidga perspektiven och att skapa höga förväntningar är en av våra viktigaste framgångsegenskaper.

Coaching fokuserar på möjligheterna i varje situation, ökar antalet valmöjligheter, framkallar höga ambitioner, ingjuter en tveklös tro på den egna förmågan och skapar entusiasm att anta nya utmaningar.

Zencoaching – för vem?Kompass_2

Zencoaching är för dig som vill lite mer. Du kanske är:

 • En person som vill utvecklas.
 • En person som känner att du stagnerat.
 • En person som vill växa som människa.
 • En person som önskar bättre balans i livet.
 • En person som vill stärka ditt självförtroende eller din självkänsla.

Coachens roll

En coach ska vara medveten om och fri från sina egna mönster, blockeringar och behov. Att coacha är att förlora sig själv för en stund. Att vara 100 % närvarande tillsammans med klienten. Är inte coachen där så är risken stor att det finns en dold agenda, medveten eller i de flesta fall omedveten, eller att coachen på något sätt försöker coacha sig själv. I dessa fall sker ingen utveckling.

Coachen ska vara genuint nyfiken på andra människor och de behov som finns bakom orden. Alltid fylla en stöttande funktion och stå kvar vad som än händer under sessionen. Coachens roll är därför inte att coacha någon genom livets alla möjligheter och svårigheter; den är att lära ut och träna att i varje situation själv hitta den bästa vägen.

 

  Vi erbjuder


  Boka tid

  • Vill du boka tid för någon av våra tjänster?
  • Vill du ha mer information?
  • Carl Sjöström: 070 - 744 33 39
  • Roger Marklund 070 - 646 26 08
  • Kavina Thorslund 0707 - 22 39 50

  Fyra hörnstenar

  • Agendan kommer från dig
  • Tillit till din förmåga och din kreativitet
  • Coachen följer dig på din väg
  • Närvaro i rummet och i stund


© Copyright 2010 ZenCoaching.nu | Kontakt: info@zencoaching.nu| Sitemap
mod by:Kreativ Bureau | Baserad på CSS 2.0 & XHTML | Webbläsare Firefox
Optimerad för upplösning 1024x768 och webbläsare Internet Explorer 7 & 8 och Firefox.